Гайзибан на шпарґу

300.00рсд

Автор: Мелания Римар

Рок виданя: 2016

ISBN: 978-86-7105-293-1

ОПИС

виривок з рецензиї

Вирастанє дзецка до чловека и попри велїх наукових виглєдованьох тей теми, остава велька загадка. Окреме гевтим хтори у тим процесу, а то дзеци. Прето, видзенє писателя лєм єдна з можлївих вариянтох того процесу.

Римарова у кратких приповедкох за наймладши дзеци пробовала дац важносц подїйом у тим периодзе. Ту насампредз розвиванє любови ґу найблїзшим и ґу шицкому з чим дзецко окружене – од родительох, прейґ баби, до животиньох и рошлїнох. Прето ше у єй приповедкох нашли нє лєм баба, алє и бачи хтори хлапца учи лапац риби, ту и кощата, пшички и вивирки.

Шицки вони маю мена, з чим их писателька ище баржей приблїжує ґу малим слухачом, бо приповедки наменєни дзецом хтори ище нє виросли же би могли сами читац, та им читац муши дахто блїзки.

Агнета Бучко Папгаргаї

Quick Navigation
×
×

Cart