Гунцут

500.00рсд

Автор: Цецилия Мудри

Рок виданя: 2022

ISBN: 978-86-7105-372-3

ОПИС

Виривок з рецензиї

Збирка писньочкох за наймладших читачох/слухачох вше привитана з радосцу, чи як дарунок яки ше од старших обчекує, нє лєм за швета алє за нєпреривно отворену дзецинску радозналосц, за чийо задоволєнє задлужени шицки цо любя дзеци. Як одлична воспитачка и педаґоґ, Цецилия Мудри, роки хтори препровадзела ховаюци свойо и цудзи дзеци то робела на креативни способ сполнююци свою и родительску обовязку у якей єй писньочки и приповедки були алати з хторима робела и з хторима дзецом днї творела богатшима и змистовнима. Гевто цо им було потребне дац, а нє нашла у понукнутей литератури, Цецилия дополньовала зоз власну творчосцу зоз хторей и настал тот рукопис.

Док у єдним язику єст заинтересованих творительох за дзеци, по теди єст жридла швижосци у нїм. Прето витаме обявйованє таких креацийох за наймладших.

Ирина Гарди Ковачевич

Quick Navigation
×
×

Cart