30%

Хто як сце

300.00рсд 210.00рсд

Автор: Мелания Римар

Рок виданя: 2021

ISBN: 978-86-7105-349-5

ОПИС

Виривок з рецензиї

Тота кнїжка ма вецейдимензийни позитивни вплїв на розвой дзецка.З угла лоґопеда,
можем замерковац же писньочки написани з єдноставним язиком, прилагодзеним дзецом
у кратких и ясних виреченьох, поскладаних до розтанцованей рими цо дзецом лєгчейше
прицагує и отримує увагу. Таки формулациї оможлївюю дзецом лєгчейше паметанє
словох и цалих виреченьох у стиху. На таки способ ше олєгчує звладованє нових поняцох,
як и їх хаснованє и рижнороднєйшє и креативнєйше комбинованє.
Тематика облапена у писньочкох побудзує у дзецку механїзми розвою нукашнєй
стабилносци и ровноваги през розвиванє чувства припадносци окруженю у хторим ше
находзи. Писньочки даваю поруки дзецку же є нє саме и будза у нїм чувства хтори
подлога за розвой емоционалней сиґурносци и интелиґенциї. Дзецко ше упуцує на других
людзох и освидомює ше о їх чувствох, потребох и намирох, цо основа емпатиї и

социялней повязаносци. Повязаносц зоз людзми коло нас, поготово блїзких, значни
фактор субєктивного дожица квалитета живота без огляду на возрост.
През писньочки у тей кнїжки ше преплєта и воспитна нїтка, бо на єден розбавени способ,
указую дзецом на красне справованє, пристойну бешеду и здрави навики. Авторка през
свойо писньочки освидомює дзеци о красних чувствох хтори нас обнїмаю кед дакому
помогнєме, алє и кед нас похваля, лєбо ше першираз залюбиме…

др Даниела Тамаш

Quick Navigation
×
×

Cart